PERSONEL MEDYCZNY


Dr Janina Szafron-Michalik

PERSONEL MEDYCZNY

Nasz personel medyczny to wykwalifikowani pracownicy, którzy zajmują się opieką zdrowotną pacjentów. Są to lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, laboranci i inni specjaliści, którzy przeszli odpowiednie szkolenie i posiadają licencje zawodowe. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu, pacjenci mogą otrzymać profesjonalną opiekę medyczną i diagnozę oraz leczenie swoich schorzeń.
Specjalista chirurg dziecięcy

Dr n. med.Tomasz Smyła


Ukończył studia w 1994 r. na Wydziale Lekarskim w Ślaskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Po odbyciu stażu podyplomowego cała jego droga zawodowa związana była z Katedrą i Kliniką Chirurgii Dziecięcej Śl. A. Med. w Bytomiu.
specjalista alergolog, pediatra

Lek. med. Janina Szafron-Michalik


specjalista alergolog, pediatra
Specjalista otolaryngolog

Dr n. med. Sebastian Kita


Specjalista otorynolaryngolog. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu.


Kardiolog

Dr n. med. Beata Hapeta-Zeman


Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  W 2012r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie: medycyna, w zakresie: biochemia. W 2017 roku uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych. Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii. Od 2012r. pracuje w II Oddziale Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu. Zajmuje się rozpoznaniem oraz leczeniem m.in. choroby wieńcowej (choroba niedokrwienna serca), nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, zapalenia mięśnia sercowego, wad zastawkowych serca. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach oraz kongresach naukowych w dziedzinie kardiologii w Polsce i Europie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Specjalista dermatolog – wenerolog

Lek. med. Barbara Olesik


Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Katowicach. Specjalista dermatolog – wenerolog. Uczestniczka zjazdów oraz sympozjów dermatologicznych i alergologicznych. Współpracuje z CGS od 2007 roku.
Psycholog

mgr Anita Imiołczyk


Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii transportu. W 2003 roku ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu TROP w Warszawie. Od 2003 do 2012 roku stała współpraca z firmą ING Nationale Nederlanden w procesach Assessment i Development Center. Doradca zawodowy i psycholog w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Od 2016 roku psycholog realizujący badania z zakresu Medycyny Pracy i psychologii transportu dla podmiotów medycznych realizujących zadania z zakresu Medycyny Pracy.Psycholog

Mgr Anna Ledwoch


Z wykształcenia i pasji jestem psychologiem z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Aktualnie intensywnie rozwijam się jako psychoterapeutka prowadząc sesje terapeutyczne w paradygmacie systemowo-ericksonowskim, uwzlędniam także elementy pracy z ciałem. Umiejętności diagnostyczne, terapeutyczne poszerzam o dobre praktyki poparte badaniami naukowymi. W pracy dbam o komfort, bezpieczeństwo oraz relację z pacjentem, która pozwala doświadczyć siebie w teraźniejszości z wyrozumiałością, szacunkiem – bez oceny i krytyki. Psychoterapię traktuję jako nowy punkt wyjścia do dalszego podróżowania przez życie w świadomej zgodzie z samym sobą. W końcu „to co najlepsze mamy przed sobą” (cyt. za M.Erickson).


Specjalista ginekolog-położnik, cytolog

lek. med. Anait Stepanian


specjalista ginekolog-położnik, cytolog

logo_final

Pacjenci są naszym najważniejszym dobrem a zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań naszym najwyższym celem.

Copyright by wideart.agency